Naša Karitas deluje že 8 let. Vedno več je potreb po pomoči in veliko raznih stisk, kar smo še posebej zaznali v letošnjem letu. Zato vam namenjamo tudi prošnjo, če čutite, da bi lahko kakor koli pomagali, da se nam pridružite.
Zadnja 3 leta se dejavno povezujemo s Karitas Celje, še zlasti, odkar deluje humanitarno skladišče v Vrbju pri Žalcu.

In katere so tiste največje potrebe, katerim najprej prisluhnemo?
To so tisti, ki iz različnih vzrokov ob plačilu položnic ugotovijo, da s preostalim denarjem ne bodo zmogli preživeti do konca meseca in pogosto žalostni, obupani kličejo za pomoč. Drugi se odločijo za nakup hrane, saj na primer otrok mora jesti, ko pa vidijo kup neplačanih položnic, je stiska zelo velika. Nadalje je tu veliko otrok, ki si želijo s sošolci v šolo v naravi, pa vedo, da straši denarja zanjo nimajo. Velike težave so ob začetku šolskega leta, ko je zelo veliko izdatkov, pogoste so tudi prošnje za rabljena oblačila, še zlasti za dojenčke, male otroke in šolarje.
Drugačna, nematerialna stiska pa je osamljenost, ki je pogosta v Domu za varstvo odraslih, kjer je sicer za varovance lepo poskrbljeno, pa si vendar želijo, da bi jih kdo poslušal, se z njimi pogovarjal, zapel, molil…in tudi po domovih je samote veliko. Za obiske v DVO so potrebe še zelo velike, lahko si vsak izbere vsaj enega varovanca in ga občasno obiskuje. Na takih obiskih je vsak obdarovan in poplačan s hvaležnostjo varovanca.

Še nekaj konkretnih podatkov:
Letos smo pomagali več kot 300 prosilcem pomoči, razdelili smo nad 10.000 kg živil, 20 paketov šolskih potrebščin, več otroških oblačil in opreme(vozički,postelje…), 27-krat nudili finančno pomoč otrokom, 26 družinam pomagali pri plačilu položnic in opravili veliko obiskov osamljenih, bolnih.
Ob koncu se vsakemu v imenu tistih, ki so pomoč dobili, zahvaljujemo za vsak, tudi najmanjši dar.
Priporočamo pa se tudi v molitev za dobro in uspešno delo, za prostovoljce in za vse prejemnike pomoči, ki so pogosto v res velikih stiskah.

 Za KARITAS Milica Kovač