V Bevčah se je na adventni delavnici, ki so jo vodili katehet Vlado Videmšek, Jožica in Mirko Dolinšek, zbralo več kot štirideset otrok in staršev. Naredili so veliko lepih venčkov, ki so jih v nedeljo ponosno prinesli k maši k blagoslovu.

Slike v HTML