Drugi dan je velika množica, ki je prišla na praznik, slišala, da Jezus prihaja v Jeruzalem. Vzeli so palmove veje, mu šli naproti in vzklikali: “Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v gospodovem imenu!  In izraelov kralj!” Jezus je našel oslička in sedel nanj kakor je pisano: Ne boj se, sionska hči! Glej, tvoj kralj prihaja, sedeč na osličjem mladiču.

(Jn 12, 12-16)

Tako smo tudi mi na dan, pred cvetno nedeljo izdelali butare kot simbol zelenja, ki so ga polagali pred Kristusa ko je prišel v Jeruzalem. Butare smo ponesli na svoje domove in jih na cvetno nedeljo prinesli k blagoslovu.

Slike v HTML