Župnija Velenje – bl. Anton Martin Slomšek

 

 PONEDELJEK

 TOREK

 SREDA

 ČETRTEK

 SOBOTA

9.00-10.30

 

 

 

 

1. razred (dvakrat mesečno)

14.00-14.45

3. razred

8. razred

 

4. razred 

 

14.45-15.30

3. razred

9. razred

 5. razred (15.00 – 15.45)

4. razred 

 

15.30-16.15

8. razred

 

 

 

 

   

 

7. razred (16.30-17.15)

2. razred (16.30-17.15) 

 

  2. razred (17.15-18.00)

18.00-18.45

 

 6. razred

 

 

 

Veroučni urnik 2017/18

RAZRED PRVI TERMIN DRUGI TERMIN VEROUČITELJ/-ICA
1. razred Dvakrat mesečno od 9.00 do 10.30                                                 katehistinja Bojana Kač

 

 

 

(starši bodo o razporedu sobotnega verouka prvošolčkov obveščeni sproti)

2. razred četrtek, 16.30 – 17.15 četrtek, 17.15 – 18.00 katehistinja Gabrijela Jelenko
3. razred – prvoobhajanci ponedeljek, 14.00 – 14.45 ponedeljek, 14.45 – 15.30 župnik Matej Dečman
4. razred četrtek, 14.00 – 14.45 četrtek, 14.45 – 15.30 župnik Matej Dečman
5. razred sreda, 15.00 – 15.45   katehet Vlado Videmšek
6. razred torek, 18.00 – 18.45   katehistinja Alenka Pavlin
7. razred sreda, 16.30 – 17.15   katehistinja Andreja Brunšek
8. razred –
dvoletna priprava na birmo
ponedeljek, 15.30 – 16.15   župnik Matej Dečman
9. razred – birmanci torek, 14.45 – 15.30   župnik Matej Dečman
Verouk pričenjamo točno in ne odobravamo zamujanja.
Starši se za vse ostale informacije obrnete na katehistinjo ali kateheta, ki uči vašega otroka.

 

 

 

 

POTREBNA NAVODILA ZA VPIS OTROKA K VEROUKU

Starši morajo otroka vpisati k verouku. Vpisi bodo potekali po urniku, ki je zapisan spodaj. Otrok se sam ne more vpisati. Namen tega je, da se katehet sreča s starši in tako dobi vedenje, da otrok ni samorastnik pri verski vzgoji. K vpisu prinesite tudi podpisano veroučno spričevalo, ki ga je otrok dobil ob koncu prejšnjega veroučnega leta.

 

Na katehetskem svetu smo ketehetje sklenili, da ne sprejemamo starih učbenikov, ampak si jih lahko sami med seboj podarite. Ob vpisu vas prosimo za prispevek za knjige, ki jih tudi dobite takoj ob vpisu. Pri veroučni uri se rabi učbenik, delovni zvezek in liturgični zvezek. Spodaj je razpored vpisov in prispevek za knjige.


Ob vpisu naprošamo, da prispevate vpisnino oziroma celoletni prispevek. S tem prispevkom, ki je skromen proti ostalim mesečnim prispevkom (glasbena šola, razne športne dejavnosti…), vzdržujemo urejenost veroučnega inventarja, urejenost WC-ja, ogrevanje učilnice in vzdrževanje didaktičnih pripomočkov. Za prvega vpisanega otroka naprošamo za vpisnino 20 €, za drugega otroka v družini 10 €, za tretjega ali vsakega naslednjega otroka v družini, ki obiskuje verouk pa ni predvidena vpisnina. Če ste v finančni stiski in ne morete prispevati vpisnino ali za učbenike, se pogovorite s katehetom, da skupaj najdemo rešitev. Naj vaša stiska ne bo razlog, da bi otrok bil prikrajšan za obiskovanje verouka.

 

VPISI V POSAMEZNE RAZREDE BODO POTEKALI PO NASLEDNJEM RAZPOREDU:

1. RAZRED v četrtek, 14. septembra ob 18.00 ———– Učbenik: PRAZNUJMO IN SE VESELIMO 9 €, Liturgični zvezek 2 €, Vpisnina: 20 €

Če želite v 1. razred verouka vpisati otroka, ki ni bil krščen v naši župniji, morate ob vpisu predložiti tudi krstni list, ki ga dobite na župniji, kjer ste otroka krstili.

 

2. RAZRED v četrtek, 14. septembra ob 16.30 ———— Učbenik: PRAZNUJEMO Z JEZUSOM 9 €, Liturgični zvezek 2 €, Vpisnina 20 €


3. RAZRED v torek, 12. septembra ob 16.00 ——– Učbenik: KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ 10 €, Liturgični zvezek 2 € Vpisnina 20 €

 

4. RAZRED v torek, 12. septembra ob 17.00 ———- Učbenik: POT V SREČNO ŽIVLJENJE 8 €, Delovni zvezek 4 €, Liturgični zvezek 2 €, Vpisnina 20 €

 

5. RAZRED v torek, 12. septembra ob 18.00 ——— Učbenik: ZNAMENJA NA POTI K BOGU 8 €, Delovni zvezek 4 €, Liturgični zvezek 2 €, Vpisnina 20 €

 

6. RAZRED v sredo, 13. septembra ob 18.00 ———— Učbenik: SKUPAJ V NOVI SVET 8 €, Delovni zvezek 4 €, Liturgični zvezek 2 €, Vpisnina 20 €


7. RAZRED v sredo, 13. septembra ob 17.00 ———— Učbenik: KDO JE TA? 8 €, Liturgični zvezek 2 €, Vpisnina 20 €


8. RAZRED v ponedeljek, 11. septembra ob 18.00 ———— Učbenik: V ŽIVLJENJE 8 €, Liturgični zvezek 2 €, Vpisnina 20 €
 

9. RAZRED v ponedeljek, 11. septembra ob 17.00 ———— Učbenik: PRIDI, SVETI DUH 8 €, Liturgični zvezek 2 €, Vpisnina 20 €

 

Vsi vpisi se začnejo točno ob uri in trajajo samo 1 uro, zato prosimo, da pridete točno ob začetku. Na začetku je najprej skupni del, potem pa sledi vpis posameznih veroučencev.