Kaj in kdo smo/je KARITAS:
Najbolj poznamo KARITAS kot katoliško dobrodelno organizacijo. V Sloveniji je bila ustanovljena po demokratičnih spremembah v letu 1990, uradno priznana kot dobrodelna organizacija s sklepom vlade pa šele po letu 2004.
Beseda KARITAS pa pomeni tudi dobrodelnost in ljubezen do bližnjega.

Naša Župnijska KARITAS deluje od leta 2002, ko je bila ustanovljena s sklepom Župnijskega pastoralnega sveta.
Združujemo ljudi, ki so voljni pomagati drugim  in to z besedo, v materialnih dobrinah, s svojimi dejanji, v podaritvi svojega časa.

Področja naših aktivnosti:
Stiske ljudi so pogoste. Ciljne skupine naše pomoči  so družine, otroci,  starejši in bolniki.
Družina zaide v težave ob izgubi zaposlitve, ob hujši nesreči ali bolezni in drugo.
V preteklem letu smo namenili družinam  v podobnih primerih darilne pakete v prehrambenih artiklih, v reševanju dolgov za stanovanje ali drugih obveznosti.

Šoloobveznim otrokom prispevamo za šolo v naravi, strokovne ekskurzije, šolsko prehrano, kadar starši tega stroška  ne zmorejo in iščejo pomoč preko šolske svetovalne službe. Razvedrilo (izlet) na Oratoriju je lepši z našim prispevkom.

Starejši in bolni večinoma niso v materialnih stiskah. Tu gre predvsem za osamljenost, izločitev iz družbenega okolja, za pomanjkanje druženja.
Naše sodelavke skrbno obiskujejo varovance v domu za varstvo odraslih. Tedensko vodimo
biblično skupino, enkrat letno s posebno prireditvijo  varovancem popestrimo dan v Tednu KARITAS.

V župniji se redno tedensko zbirajo starejši v dveh skupinah.
V skupini SREČANJA so udeleženke precej delovne in spretne,  predstavijo se nam s svojimi izdelki (praznične voščilnice, Krstni prtički). Skupina STEZICE je namenjena medsebojnemu druženju, pogovorom, obujanju spominov.

 

 

Večkrat se znamo tudi veseliti in priložnostno praznovati.

Če  v naših dejavnostih vidite svoj interes in ste pripravljeni  podariti svoj čas drugim vas vabim, da se nam pridružite.