16. november
33. NEDELJA MED LETOM
Sv. Marjeta Škotska, kraljica

 

7.30

9.15

10.30

 

za žive in † župljane in dobrotnike naše župnije

v Bevčah: za † Stankota in Faniko Škorjanc

za † Anta Mrkonjića

Ponedeljek
17. 11.
Sv. Elizabeta Ogrska, redovnica

 

17.00
18.00

 

Češčenje Najsvetejšega v tišini
za † Marijo Brložnik (obletnica)

Torek
18. 11.
 Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

 

18.00

 

 za † Ivana in Marijo Golob ter Vido Dolenc

Sreda
19. 11.
Sv. Matilda, redovnica

 

7.30

 

za † Lojzko Bračič

Četrtek
20. 11.
 Sv. Edmund, kralj

 

18.00

 

za † Viktorja Brgleza

Petek
21. 11.
Darovanje Device Marije

 

18.00

 

Po namenu spominov

Sobota
22. 11.
 Sv. Cecilija, devica in mučenka

 

18.00

 

za † Cilko in Ivana Dedič, Ivana Krošelj in Jožeta
Petrovič

 

23. november
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Sv. Klemen I., papež in mučenec

 

7.30

9.15

10.30

 

za žive in † župljane in dobrotnike naše župnije

v Bevčah: za † Martina Štukovnika

za † Zagoričnik Ladislava (30. dan)

 

SLOVESNO OBHAJANJE GODU SV. CECILIJE
V soboto, 22. novembra bomo slovesno obhajali god sv. Cecilije. Pri večerni sv. maši bodo sodelovali pevski zbori naše župnije. Vsi smo lepo vabljeni, da se temu praznovanju pridružimo. Pevci, organisti in pevovodje ste po sv. maši vabljeni na družabno srečanje, ki bo v veroučnih prostorih.
 
SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
V torek ob 18.45 lepo vabljeni na srečanje biblične skupine. Letos razmišljamo ob Matejevem evangeliju.
 
MARIJANSKI KOLEDAR
V zakristiji so na voljo Marijanski koledarji. Cena je 2 EUR.