25. januar
3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETEGA PISMA
Spreobrnitev apostola Pavla

 

7.30

9.15

10.30

 

za † Jožeta Voka

v Bevčah: za žive in † župljane in dobrotnike naše župnije

V zahvalo

Ponedeljek
26. 1.
Sv. Timotej in Tit, škofa

 

17.00
18.00

 

Češčenje Najsvetejšega v tišini
za † Alenko Brglez in Tino Faktor Brglez

Torek
27. 1.
 Sv. Angela Merici, devica in ustanoviteljica uršulink

 

18.00

 

za † Milko Jan (obletnica) in sorodnike

Sreda
28. 1.
Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj

 

7.30

 

V dober namen

Četrtek
29. 1.
Sv. Konstancij, škof

 

18.00

 

za † Ludvika Gomboc (obletnica)

Petek
30. 1.
Sv. Peter Bolgarski, menih

 

18.00

 

za † iz družine Gadanec

Sobota
31. 1.
Sv. Janez Bosko, duhovnik in ustanovitelj salezijancev

 

18.00

 

za † Marijo Kodrič (obletnica), Mihaela in Marijo Čas

 

1. februar
4. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brigita Irska, opatinja  

 

7.30 

9.15

10.30

 

za † starše Kuhar, dva brata, sestro in družino Trbovšek

v Bevčah: za † Bizjak Marijo
 
za žive in † župljane in dobrotnike naše župnije

 

VEROUK
V tem tednu poteka v Celju Katehetski simpozij (izobraževanje za katehete), zato ne bo verouka za 3. in 8. razred. Ostali razredi imajo verouk po ustaljenem urniku.
 
PRIPRAVA NA ZAKON
V naši dekaniji bo potekal tečaj priprave na zakon in sicer v Mihaelovem domu v Šoštanju. Prvi del bo v soboto, 7. marca ob 15h, drugi del pa v soboto, 14. marca, prav tako ob 15. uri. Tečaj je obvezen za vse zaročence, ki želijo skleniti zakrament svetega zakona, lahko pa ga obiskujejo tudi tisti zaročenci, ki se nameravajo poročiti v prihodnjem letu.
 
NIKODEMOVI VEČERI
Lepo vabljeni na Nikodemove večere, ki bodo potekali od 29. 1. do 1. 2. 2015, vedno ob 19.00 v dvorani mladinskega centra na Efenkovi 61, v Velenju. V četrtek predava dr. Anton Stres, upokojeni nadškof, v petek dr. Verena Vidrih Perko, v soboto dr. Vinko Potočnik in v nedeljo p. Silvo Šinkovec. Plakat z naslovi predavanj in ostalimi informacija najdete na oglasni deski. Lepo vabljeni.
 
NEDELJA SVETEGA PISMA
Danes obhajamo nedeljo Svetega pisma, zato bo ob 15h v Celju, v Domu sv. Jožefa predavanje s. Snežne Večko. Vabljeni člani bibličnih skupin, bralci božje besede in ljubitelji Svetega pisma.
 
Včeraj (24. 1. 2015) smo se na pokopališču v Podkraju poslovili od pokojne Tekavec Marije in od pokojnega Učakar Jožeta. Molimo za pokoj njunih duš.