11. oktober
28. NEDELJA MED LETOM
Sv. Bruno Kölnski, škof

 

7.30

9.15

10.30

 

za žive in † župljane in dobrotnike naše župnije

v Bevčah: zaMarico Skutnik
 
zastarše Stropnik in sestro Angelo

Ponedeljek
12. 10.
Sv. Maksimiljan Celjski

 

17.00
18.00

 

Češčenje Najsvetejšega v tišini
za † Štefanijo Šuligoj Glušič (8. dan)

Torek
13. 10.
Sv.  Koloman, mučenec

 

18.00

 

za † Marico in Marka Polanič

Sreda
14. 10.
Sv. Kalist I., papež in mučenec

 

7.30

 

za † Melanšek Alojza

Četrtek
15. 10.
Sv. Terezija Veliki (Avilska), devica in cerkvena učiteljica

 

18.00

 

za † Rednak Francija in Dragišič Marka

 

Petek 
16. 10.
Sv. Jadviga, kneginja in redovnica

 

18.00

 

za † Ano, Ivana in Nušo Lempl

 

Sobota  
17. 10.
Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec

 

18.00

 

za † Marijo Verboten in sorodnike

 

18. oktober
29. NEDELJA MED LETOM,
MISIJONSKA NEDELJA
Sv. Luka, evangelist

 

7.30

9.15

10.30

 

zaBlazinšek Martina

v Bevčah: za žive in † župljane in dobrotnike naše župnije

zaJožefo, dva Franca, Hedviko in Bernardo Oštir ter Švajglove

 

MOLITEV ROŽNEGA VENCA
V mesecu oktobru smo prav posebej vabljeni k molitvi rožnega venca. Rožni venec lahko molimo doma, bodisi sami ali kot družina, prav posebej pa smo vabljeni k molitvi rožnega venca v cerkev, kjer molimo rožni venec vedno pred sv. mašo.
 
BIBLIČNA SKUPINA
V ponedeljek (12.10.) ob 18.45 imamo v veroučnih prostorih srečanje biblične skupine. Letos bomo prebirali knjigo preroka Siraha. Lepo vabljeni.
 
MISIJONSKA NEDELJA
Prihodnjo nedeljo obhajamo misijonsko nedeljo. Poleg tega, da molimo za misijonarje je prav, da jih tudi materialno podpiramo. Nabirke pri vseh mašah prihodnjo nedeljo so namenjene za misijone. Bog povrni za vaš dar.
 
SPOMINI
Povabljeni ste, da na svoje domove vzamete kuverte. V njih so pripravljeni listni na katere vpišete imena vseh pokojnih, ki jih v mesecu novembru želite priporočiti v molitev in spomin pri sv. maši. Vsak petek v mesecu novembru se bo darovala sveta maša po namenu spominov. Bog povrni za dar, ki ga boste namenili za spomine.
 
SVETOPISEMSKI MARATON
Tudi letos se naša župnija pridružuje projektu svetopisemski maraton. Gre za neprekinjeno branje Svetega pisma skozi ves teden. Pri nas bomo izvedli skrajšano verzijo svetopisemskega maratona. V cerkvi sv. Andreja v Šaleku bomo Sveto pismo brali v petek 16. 10. po večerni maši do polnoči.
V zakristiji bo seznam in vabljeni ste, se vpišete na določeno uro in takrat sodelujete z branjem Svetega pisma. Pod vsako uro se lahko vpišejo 4 bralci, to pomeni, da vsak bere Sveto pismo 15 minut. Prosimo vas, da se držite časa in takrat ko ste se vpisali res sodelujete.
Ob tem pa smo vsi vabljeni, da v tem času pridemo v cerkev in prisluhnemo Božji besedi.