Karitas-logo
Stiske ljudi so pogoste. Ciljne skupine naše pomoči  so družine, otroci,  starejši in bolniki. Pomoč nudimo na različnih področjih delovanja:

* Materialna pomoč družinam, posameznikom, otrokom in starejšim v hrani, oblačilih, obutvi in ostalem (pogovor).

Župnijska Karitas Velenje nudi družinam in posameznikom materialno pomoč (hrano, oblačila, igrače, obutev idr.), v izrednih primerih tudi denarno pomoč pri plačilu položnic za nujne življenjske stroške (najemnina, elektrika, ogrevanje), za plačljive zdravstvene storitve ipd.

Vsak prosilec poda vlogo, iz katere je razvidno, kakšno pomoč potrebuje (hrano, oblačila, igrače, drugo) in navede stanje zaradi katerega prosi za pomoč. Nato predloži dokumente, s katerimi izkazuje dohodke vseh družinskih članov. Za več informacij se obrnite na eno od zgornjih telefonskih številk ali se oglasite v skladišču na Kersnikovi cesta 13, v času dežurstva, vsako sredo, od 16. do 18. ure; takrat lahko tudi oddate rabljena, a ohranjena in čista oblačila, igrače in obutev vsi, ki bi želeli kaj od tega darovati.

* Delo s starejšimi (obiski na domu, obiski v Domu za varstvo odraslih, skupna druženja ob ustvarjanju – skupina Srečanja, skupna druženja ob prebiranju Svetega pisma in medsebojni podelitvi zgodb, ki jih piše življenje  – skupina Stezice, poletni bralno-filmski večeri z versko tematiko),

* Priložnostne akcije (S Karitas v advent, zbiranje hrane, oblačil, …),

* Letovanja in izleti (počitnice Biserov za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih družin, počitnice za družine, enodnevni izlet na morje za družine in posameznike, vsakoletno romanje sodelavcev Karitas),

* Sodelovanje s Slovensko Karitas in Škofijsko Karitas Celje (izpeljava akcije Pokloni zvezek, udeleževanje izobraževanj za sodelavce Karitas, objava člankov v reviji Žarek dobrote, …),

* Brezplačna učna pomoč za osnovnošolce (SLO, MAT)