V župniji deluje skupina fantov, ki jim pravimo ministranti in spadajo v sam vrh bogoslužnih sodelavcev. Beseda prihaja iz latinskega jezika in pomeni biti v službi, skupaj sodelovati; tisti, ki streže, strežnik, streže duhovniku pri maši.

Cilji ministrantske vzgoje in službe:
– postati dober človek in zrel kristjan,
– truditi se za poštenost, delavnost, odgovornost,
– gojiti čut za vrednote,
– biti srečen, iskati novo in boljše

Naša skupna srečanja so ob sobotah ob 10.00 (ne vsako soboto). Začenjamo jih vedno s kratko molitvijo, nadaljujemo s pogovorom o temi tistega srečanja, sledi praktični del in ob koncu si vzamemo nekaj časa za skupno veselje in igro.

Tudi med letom ne mirujemo – srečujemo se pri nogometu, gremo v kino, udeležimo se dekanijskega dneva ministrantov, organiziramo izlet, duhovne vaje…
Pridi in poglej!